Wetgeving - België

Hieronder vindt u een samenvatting betreffend de wetgeving en regels van België: 

Vergunningen:

U heeft een vergunning nodig als de afmetingen groter zijn dan: 1650x255x400-44T

CATEGORIE

TYPE VERGUNNINNG

TOTALE AFMETINGEN MAX. (CM-TON)

GELDIGHEID

CAT 1

België

2700 x 350 x 400 – 44T

5 jaar

 

Traject

2700 x 350 x 400 – 44T

 

CAT 2 

Netwerk autoweg

 

3000 x 425 x 430 – 44T

1 jaar 

 

Netwerk kraan

3000 x 425 x 450 – 90T

 

 

Netwerk 90T

3000 x 425 x 450 – 90T

 
 

Reisweg

3000 x 425 x 450 – 90T

 

CAT 3

Netwerk 120T

3500 x 500 x 480 – 120T

4 maand

 

Reisweg

3500 x 500 x 480 – 120T

 

CAT 4

Reisweg

>3500 ou >500 ou >480 ou >120T

2 maand

 

Begeleidingen:

U heeft begeleiding nodig vanaf: 3000x350x480-90T

 

1 begeleidingswagen

2 begeleidingswagens*

 

3 begeleidingswagens

 

Lengte

Groter dan 30m en minder of gelijk aan 35m

Groter dan 35 en minder of gelijk aan 40m

Groter dan 40m

Breedte

Groter dan 3.5 m en kleiner of gelijk aan  4.5 m

Groter dan 4.5m en kleiner dan of gelijk aan 5 m

Groter dan 5m

Hoogte

 

Meer dan 4.8m

 

Gewicht

Groter dan 90T

 

Groter dan 180T

 

*Indien het uitzonderlijk voertuig één van de volgende bewegingen moet uitvoeren, zijn er 2 officiële begeleiders vereist:

  • Voor het rijden in tegengestelde zin van het verkeer op openbare wegen waar de toegelaten maximumsnelheid méér dan 70km/u bedraagt
  • Voor het oversteken van de opening in de middenberm van een autosnelweg of van een weg verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er tenminste twee zijn bestemd voor elke rijrichting
  • Wanneer het tegenliggend of het in de rijrichting rijdend verkeer moet gestopt worden op openbare wegen.
  • Indien het uitzonderlijk voertuig moet rijden aan beperkte snelheid op een autosnelweg of een weg verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er tenminste twee bestemd zijn voor elke rijrichting en waar de toegelaten maximumsnelheid méér dan 70km/u bedraagt.

 

Regels:

Aanmeldingen transporten Vigilis moeten vóór een bepaald uur gebeuren indien zij op bepaalde uren willen vertrekken:

      Uitzonderlijke transporten die om 21:00 vertrekken, dienen uiterlijk aangemeld te worden om 12:30 PM de dag van het transport zelf.

      Uitzonderlijke transporten die om 00:01 vertrekken, dienen uiterlijk aangemeld te worden om 15:30 PM de werkdag voor het transport zelf.

      Uitzonderlijke transporten die overdag rijden, dienen uiterlijk aangemeld te worden om 16:00 PM de werkdag voor het transport zelf.

      Alles dat dat tussen 16:00 en 6:30 wordt aangemeld mag vertrekken om 13:00

 

Rijverbod Uitzonderlijk Vervoer 

NATIONALE WEGEN

AUTOSNELWEGEN

Zaterdag van 12u00 tot maandag 00u00*

Zaterdag van 12u00 tot maandag 00u00*

Dag voor een wettelijke feestdag vanaf 16u00 tot de dag zelf om 24u00**

Dag voor een wettelijke feestdag vanaf 16u00 tot de dag zelf om 24u00**

Tussen 07u00 en 09u00 en tussen 16u00*** en 18u00 tenzij:
Massa <60t <3m50*** breed en lengte < 27m00****

Tussen 07u00 en 09u00 en tussen 16u00*** en 18u00 tenzij:
<3m50*** breed en lengte < 27m00****

Tussen 06u00 en 21u00 voor alle transporten langer dan 30m00 of breder dan 4m00

Tussen 06u00 en 21u00 voor alle transporten langer dan 30m00 of breder dan 3m50*****

* Behalve voor kraanauto's met massa <96t of niet breder dan 3m00 zijn.

** Officiële feestdagen: 1 januari - paasmaandag - 1 mei - OLH Hemelvaart - Pinkstermaandag - 21 juli - 15 augustus - 1 en 11 november - 25 december

*** Battelsesteenweg te Mechelen gelden volgende beperkingen: Avondspits vanaf 15u00 (ipv 16u) - Breedte beperkt tot 3m.

**** Voor zover de vergunning geen voorschriften voorziet die een invloed kunnen hebben op de doorstroming van het verkeer door op de reisweg specifieke maneuvers op te leggen of de snelheid van het uitzonderlijk voertuig te beperken

***** Het verkeer van uitzonderlijke voertuigen tot 4m00 breed is op autosnelwegen uitzonderlijk toegelaten van 0uh00 tot 21u00 in de volgende gevallen:

  • Netwerk AB: snelwegen bestaande uit minimum 3 rijstroken in de gevolgde richting, behalve ter hoogte van op- en afritten van snelwegen.
  • Netwerk 90 & 120t: op autosnelwegen bestaande uit 2 rijstroken in de gevolgde rijrichting vermeld in het netwerk reiswegen.

OPGELET: Niet geldig bij trajectvergunningen.

 

BRON:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010060213&table_name=wet

http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/tech